Shorte nordnet

Shorte Nordnet – alt hvad du har brug for at vide om shorting på Nordnet

Interesseret i det shorte Nordnet? Ifølge statistikker fra 2019 er det kun to procent af Nordnets kunder, der vælger at købe aktier. I denne artikel undersøger vi, hvorfor det ikke er mere populært end at skinne Nordnet-aktier. Vi drøfter også alternativer, der erstatter blanking for dem, der ønsker at spekulere i tilbagegangen og tjene penge på ikke kun faldende aktiekurser, men også på faldende værdier i andre aktiver.

Shorte aktier – dvs. at sælge aktier, som du ikke rigtig har, men har lånt, har været tilladt i Sverige siden 1991 og bruges i vid udstrækning af store institutioner og professionelle investorer. Frem for alt baserer hedgefonde en stor del af deres strategi på short selling, da det muliggør overskud selv til faldende priser. Derfor er hedgefonde sandsynligvis mest aktive i underskuddet på det svenske marked.

I årenes løb er muligheden for skinnende aktier også blevet åbnet for private. I dag kan private investorer og daghandlere også købe skinnende aktier med Nordnet og andre traditionelle onlinemæglere, såsom Avanza.

Klar til at begynde at handle med CFD? Vi anbefaler følgende CFD-mæglere til handel på dansk:

Capital.com – Vinder af vores kurtage‐test 2020 – Klik her for at læse mere

Skilling – Skandinavisk CFD-mægler med bred vifte – Klik her for at læse mere

Overskriften på den nævnte artikel i Nordnets medlemsbrev fra 2007 lyder “Blanke aktier og tjen penge på tilbagegang på aktiemarkedet”. Det er ikke kun onlinemæglere, der har tilskyndet til denne form for handel. Artikler på etablerede finanssider har også fremhævet fordelene ved at skinne aktier for dem, der tror på en negativ udvikling af aktier og børser.

Blanke aktier er en af ​​flere metoder, der bruges til at tjene penge under frysning af aktiemarkedet, og faldende aktiekurser er ingen nyheder. Men er det virkelig populært blandt svenske private investorer og daghandlere at skinne aktier?

I henhold til en artikel i Business World fra 2019, der diskuterer shorting for usikre børstider, nævnes det, at skinnende aktier i shorte Nordnet er godt klaret af ca. 2 af deres kunder. Det påpeges også, at udviklingen i de senere år er negativ. Den samme artikel nævner også, at andelen af ​​kunder, der skinner ved Avanza, er “forsvindende lille”.

Baseret på ovenstående oplysninger kan det udledes, at blanke aktier ikke er så populære, som man måske tror. Dette er overraskende, da der er skrevet meget om fordelene ved mangel – det er trods alt en af ​​de mest populære metoder til spekulation i tilbagegang.

Så hvorfor er ikke skinnende aktier mere populære? Hvad er ulemperne ved at skinne Nordnet-aktier? Faktorer som omkostninger, risici, begrænset udbud af kortvarige aktier og bedre alternativer er de vigtigste årsager.

Omkostninger til skinnende shorte Nordnet aktier

Når det gælder omkostninger, beregnes renter på aktier mellem 1,5 og 3 procent som en årlig rente. Administrationsomkostninger og mæglergebyrer kan også være gældende.

En anden byrde er det sikkerhedskrav, som onlinemæglere pålægger – et helt rimeligt krav, da forkortelse er risikabel.

Hvis man på trods af ovenstående vælger at mangle aktier, hvilke aktiver kan man da mangle? Udvalget af short-selling aktier ændres, men er generelt begrænset til primært nordiske store selskabsandele. Derfor kan det være vanskeligt at shorte Nordnet aktier.

Hvilke alternativer, ud over manglen på aktier, er der for dem, der ønsker at spekulere i tilbagegangen? I traditionelle onlinemæglere er det primært afledte produkter som futures, optioner og ETF‘er, der til en vis grad har erstattet blanking.

Ud over at skinne en andel i et individuelt selskab, kan det være interessant at skinne et helt indeks, råvarer, internationale aktier, cryptocurrencies og valutaer, hvis risikoen for et fald er betydelig.

Til dette er det afledte produkt CFD et fremragende instrument. CFD’er handles lettest hos CFD-mæglere. Disse mæglere tilbyder private investorer og daghandlere et væld af underliggende aktiver at spekulere i.

CFD’er ligner på mange måder andre derivater som futures og optioner. Det er måske forskellen i den række underliggende aktiver, der skiller sig mest ud.

Da traditionelle onlinemæglere tilbyder optioner og futures knyttet til et meget begrænset udvalg af underliggende aktiver, tilbyder CFD-mæglere et væld af aktiver at spekulere i.

Handel med CFD’er giver derfor investoren mulighed for at diversificere sin investeringsportefølje, da man kan spekulere i en række forskellige aktiver, der ikke er tilgængelige til kortvarig eller derivathandel i traditionelle onlinemæglere.

Vi håber, at vores artikel om investere i olie nordnet har givet dig de oplysninger, du har brug for. Det næste naturlige skridt er at se på en af CFD-mæglere, vi kan anbefale for at finde ud af om nogle af deres undervisningsmaterialer for at lære mere om håndtering af gearing:

Capital.com – Vinder af vores kurtage‐test 2020 – Klik her for at læse mere

Skilling – Skandinavisk CFD-mægler med bred vifte – Klik her for at læse mere

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *